Bảng giá đất Huyện Cần Giờ giai đoạn 2020 – 2024

Vi Tri Va Cac Phan Khu Chuc Nang Cua Dieu Chinh Quy Hoach Moi O Can Gio Duoc Ubnd Tp Kien Nghi Thu Tuong Chinh Phu Do Hoa Nguyen Tam Cvqk

Bảng giá đất Huyện Cần Giờ mà Cangioland đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.

Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn tìm hiểu giá nhà đất Cần Giờ của thị trường hiện tại, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Cần Giờ Land

Địa chỉ: 933B Duyên Hải, Long Hòa, Cần Giờ, TPHCM

Hotline: 08.8888.9838


BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CẦN GIỜ

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG  GIÁ
TỪ ĐẾN
1 AN THỚI ĐÔNG SÔNG SOÀI RẠP + 1KM                   560
+1KM RANH RỪNG PHÒNG HỘ                   430
2 BÀ XÁN RỪNG SÁC CẦU TẮC TÂY ĐEN                   430
3 ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ ĐỒNG HÒA CẦU ĐÒ ĐỒNG HÒA DUYÊN HẢI                   640
4 BÙI LÂM DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG                1,080
5 ĐẶNG VĂN KIỀU BẾN ĐÒ CƠ KHÍ DUYÊN HẢI                1,080
6 ĐÀO CỬ DUYÊN HẢI TẮC XUẤT                1,560
TẮC XUẤT LÊ HÙNG YÊN                1,500
LÊ HÙNG YÊN GIỒNG CHÁY                1,500
7 ĐÊ EC RỪNG SÁC TRẦN QUANG QUỜN                   590
8 DƯƠNG VĂN HẠNH ĐÊ MUỐI ÔNG TIÊN AO LÀNG                   480
AO LÀNG ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH                   740
ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH ĐÊ SOÀI RẠP                   480
9 DUYÊN HẢI CHỢ CẦN GIỜ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC                1,410
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC CẦU RẠCH LỠ                1,200
CẦU RẠCH LỠ THẠNH THỚI                1,230
THẠNH THỚI NGUYỄN VĂN MẠNH                1,060
NGUYỄN VĂN MẠNH CHỢ ĐỒNG HÒA                   900
10 ĐƯỜNG CHÍNH VÀO KHU DÂN CƯ ĐỒNG TRANH BẾN ĐÒ ĐỒNG TRANH DUYÊN HẢI                   530
11 GIỒNG AO TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY                   590
12 HÀ QUANG VÓC RỪNG SÁC CẦU KHÁNH VÂN                   480
CẦU KHÁNH VÂN ĐÊ EC                   440
13 KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC TRỌN KHU                   630
14 KHƯ DÂN CƯ THẠNH BÌNH TRỌN KHU                   170
15 KHU DÂN CƯ THẠNH HÒA TRỌN KHU                   170
16 KHU DÂN CƯ THIỀNG LIỀNG TRỌN KHU                   170
17 LÊ HÙNG YÊN DUYÊN HẢI LƯƠNG VĂN NHO                9,000
18 LÊ THƯƠNG DUYÊN HẢI ĐẶNG VĂN KIỀU                1,140
19 LÊ TRỌNG MÂN ĐÀO CỬ CẦU CẢNG ĐÔNG LẠNH                1,140
20 LƯƠNG VĂN NHO TẮC XUẤT GIỒNG CHÁY                1,410
GIỒNG CHÁY PHAN TRỌNG TUỆ                1,410
21 LÝ NHƠN RỪNG SÁC CẦU VÀM SÁT                   370
CẦU VÀM SÁT DƯƠNG VĂN HẠNH                   370
22 NGUYỄN CÔNG BAO TAM THÔN HIỆP (KM 4+660) TAM THÔN HIỆP (KM 5+520)                   660
23 NGUYỄN PHAN VINH LÊ TRỌNG MÂN BIỂN ĐÔNG                   620
24 NGUYỄN VĂN MẠNH DUYÊN HẢI (NGÃ 3 ÔNG THỬ) DUYÊN HẢI (NGÃ BA ÔNG ÚT)                   660
25 PHAN ĐỨC DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG                   680
26 PHAN TRỌNG TUỆ DUYÊN HẢI TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN                   710
27 QUẢNG XUYÊN RẠCH GIÔNG KÊNH BA TỐNG                   520
28 RỪNG SÁC PHÀ BÌNH KHÁNH CẦU VƯỢT BẾN LỨC – LONG THÀNH                1,840
CẦU VƯỢT BẾN LỨC – LONG THÀNH HÀ QUANG VÓC                1,840
HÀ QUANG VÓC CẦU RẠCH LÁ                1,840
CẦU RẠCH LÁ CẦU AN NGHĨA                1,020
CẦU HÀ THÀNH DUYÊN HẢI                1,020
29 TẮC XUẤT BẾN TẮC XUẤT LƯƠNG VĂN NHO                   600
LƯƠNG VĂN NHO BIỂN ĐÔNG                   970
30 TAM THÔN HIỆP RỪNG SÁC CẦU TẮC TÂY ĐEN                   700
31 THẠNH THỚI NGÃ 3 KHU DÂN CƯ PHƯỚC LỘC NGÃ 4 DUYÊN HẢI                   880
NGÃ 4 DUYÊN HẢI BIỂN ĐÔNG                   880
32 TRẦN QUANG ĐẠO TẮC SÔNG CHÀ TRƯỜNG TỂU HỌC BÌNH MỸ                1,190
TRƯỜNG TỂU HỌC BÌNH MỸ RẠCH LẮP VÒI                1,190
RẠCH LẮP VÒI RẠCH THỦ HUY                1,060
33 TRẦN QUANG QUỜN RỪNG SÁC CẦU KHO ĐỒNG                   740
CẦU KHO ĐỒNG ĐÊ EC                   440
34 KHU DÂN CƯ AN HÒA TRỌN KHU                   670
35 KHU DÂN CƯ AN LỘC TRỌN KHU                   590
36 KHU DÂN CƯ AN BÌNH TRỌN KHU                   480
37 KHU DÂN CƯ HÒA HIỆP TRỌN KHU                   440
38 ĐƯỜNG ĐÊ SOÀI RẠP ĐƯỜNG LÝ NHƠN BỜ SÔNG SOÀI RẠP                   350
BỜ SÔNG SOÀI RẠP DƯƠNG VĂN HẠNH                   280
39 GIỒNG CHÁY GIỒNG CHÁY DUYÊN HẢI                1,200
40 HÒA HIỆP THẠNH THỚI CẦU NÒ                   900
CẦU NÒ PHAN TRỌNG TUỆ                   660
41 KHU DÂN CƯ CỌ DẦU TRỌN KHU                   590
42 ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ DOI LẦU LÝ NHƠN BẾN ĐÒ DOI LẦU                   370

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *