Đất nền Doi Mỹ Khánh 1695m2

  • Tổng diện tích: 1695m2
  • Mục đích sử dụng: đất lúa, đã chuyển đổi sang Hàng năm khác
  • Giá: 1.200.000/m2
Mã: Bk 251_02 Danh mục: