Đất nền Doi Mỹ Khánh 1800m2

  • Tổng diện tích: 1800m2
  • Mục đích sử dung: đất lúa
  • Thời hạn sử dụng: 04/2067