Đất nền Doi Mỹ Khánh 5624m2

  • Tổng diện tích: 5624m2
  • Vị Trí: thuộc doi Mỹ Khánh – Bình Khánh
  • Phù hợp Quy hoạch đất ở và dôc xuống cầu Cần Giờ tương lai